انتخاب شرکت طراح برای طراحی غرفه نمایشگاه

انتخاب شرکت طراح غرفه نمایشگاهی از وظایف مهم شرکت کننده در نمایشگاه می‌باشد. برای انتخاب یک شرکت طراحی غرفه نمایشگاهی باید به نکات کلیدی چون سابقه فعالیت و نمونه غرفه های طراحی شده توسط آن شرکت و از همه مهم تر هماهنگی نمونه های طراحی شده با اجرای غرفه در نمایشگاه توجه نمود. شرکت ها و افراد بیشماری اقدام به طراحی غرفه برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه ها می‌کنند ولی در بسیاری از موارد مشاهده شده طرح اجرا شده هیچ سنخیتی با اجرا نداشته است. مواظب رندرهای سه بعدی خیره کننده باشید، واقعیت غرفه نهایی در بسیاری از این خروجی های سه بعدی از غرفه ها با آنچه در نهایت مشارکت کنندگان تحویل میگیرند تطابق ندارد. از همه مهم‌تر مطمئن شوین که شرکتی که با آن قرارداد میبندید صفر تا صد پروژه طراحی تا اجرای غرفه را خودش انجام دهد تا شاکله کلی کار در نهایت به خواسته‌های شما به عنوان مشارکت کننده نزدیک باشد.

سیاست های طراحی غرفه برای شرکت ها


طراحی یک غرفه باتوجه به نوع نمایشگاه ، علت شرکت مشارکت کننده ، نوع و تعداد بازدید کننده و موارد بیشمار دیگری باید انجام شود. غرفه طراحی شده برای یک شرکت خدمات دهنده با یک شرکت تولید کننده متفاوت است ، حتی طراحی غرفه برای یک شرکت تولید کننده محصولات در اندازه های کوچک با یک شرکت تولید کننده قطعات صنعتی برزگ نیز متفاوت است. نوع بازاریابی شرکت‌های مشارکت کننده در نمایشگاه ها نیز در نحوه طراحی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. درنهایت اندازه و جانمایی غرفه در پلان نمایشگاه از چالش‌های یک شرکت طراحی غرفه در طراحی یک غرفه خواهد بود.

 

فهرست