غرفه ماکسیما

این نوع غرفه سازی نمایشگاهی از انواع غرفه سازی های مدولار میباشد.در این نوع غرفه سازی ابتدا با توجه به ابعاد پلان و ابعاد و اندازه های سازه های از پیش ساخته طراحی صورت میپذیرد و  زمان نصب قطعات به یکدیگر توسط پیچ متصل میگردند.
فهرست